info@larierapadel.cat - 93 250 55 90

ESCOLA D'ADULTS
Calendari 


Pre- Matricula

De maig a principis de setembre de 2020.

Inici de classes: setembre/octubre 2020. 
 

Trimestres 

Primer Trimestre 

Del 14 de setembre de 2020 al 21 de desembre de 2020

Segon Trimestre 

Del 7 de gener 2021 al 26 de març de 2021 

Tercer Trimestre 

Del 6 d'abril de 2021 al 22 de juny de 2021


Festius

·12 d'octubre de 2020

·8 de desembre de 2020

·Del 22 de desembre del 2020 al 7 de gener del 2021

·Del 27 de març del 2021 al 5 d’abril del 2021

·23 d’abril de 2021 

·1 de Maig de 2021

·24 de Maig de 2021

*A les festivitats aquí exposades s’hi poden afegir algunes més en funció dels calendaris laboral i escolar de l’any en curs.


Alumnes

Grups fixes de 4 alumnes del mateix nivell o similar.Material

Tots els alumnes han de portar calçat de pàdel i pala.